4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 4-6.

Központi Telefonszám: +36 42 78 37 36

5. BICAJ - RICSAJ KÖZLEKEDÉSI CSAPATVERSENY

5. BICAJ – RICSAJ  Közlekedési Kerékpáros Csapatverseny 
7. - 8. osztályos tanulók részére               

        avagy a kerékpáros közlekedés szabályai

                           

 

A verseny meghirdetője:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Baleset-megelőzési  Bizottság, „Míg megnövök”                                                  Akkreditált Kiváló Tehetségpont – Kis Vakond Tanodája


A verseny fővédnöke: dr. Hudák Zsolt rendőr ezredes
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese,  MBB elnöke.

Szakmai vezetők:
Szikszai Tihamér rendőr alezredes,
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Baleset-megelőzési Bizottság titkára;
Bartók László rendőr alezredes,

Sz-Sz-B MRFK Közlekedésrendészeti Osztály kiemelt főelőadója


A verseny célja:


a.) A 13 – 15 éves életkorú gyermekek közlekedésbiztonságának javítása az életkori sajátosságoknak megfelelő módszerrel, tartalommal és formával.


b.) Ennek érdekében célunk, hogy a verseny résztvevői:

  • ismerjék, és tartsák be a kerékpáros közlekedés szabályait.
  • növekedjék a szabálykövetési hajlandóságuk, ezáltal fejlődjön a közlekedési morál
  • tudják kezelni az emberi kapcsolatokban a másságot, ismerjék el a kiszolgáltatottak jogait, tanúsítsanak toleranciát embertársaink iránt. 

 

c.) A diákok ismerjék meg a közös munka, az együttdolgozás élményét. Közösen, egymást segítve egy összeszokott csapat tagjai együtt biztosabban megtalálják a megoldást, mint külön-külön.  Különleges élmény együttgondolkodni, mert valami nagy varázsa van a közös gondolkodásnak.

 

d.) A résztvevők interaktív, kreatív és játékos foglalkozások keretében, a közösségi élményen túl önismeretre, önfegyelemre tegyenek szert, tudatosuljon, hogy a biztonságos  közlekedés mindannyiunk közös ügye, a társadalmi élet alapértéke.

 

 

 

 


A verseny résztvevői:


Mindenki, ki e Nap alatt született, és nem fejezte be az általános iskola 8. osztályát, részt vehet a nagy megmérettetésben! Az általános iskolák 7 - 8. osztályos tanulói. ill. más iskolatípusok ennek megfelelő évfolyamú magyarországi és határainkon túli magyar tanulói számára.

 

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

A tanulók a versenyre 2018. február 28-ig jelentkezhetnek a Tehetségpontnál, a http://www.megnovok.hu/jelentkezes oldalon.

 
A vetélkedőre négy fős csapatok jelentkezését várjuk 1-1 fő  koordináló pedagógussal. Iskolánként akárhány csapat nevezhet. A versenyt az egész ország, valamint az Ukrajnai Beregszászi járás; a Romániai Szatmár megye (Județul Satu Mare) és Bihar megye (Județul Bihor) területén hirdetjük meg.


A versenyen való részvétel kizáró okai:


A vetélkedőn való eredményes részvétel feltétele, hogy a csapatok az iskolai forduló feladatsorát megoldják, és megoldásukat beküldjék a megadott határidőkig. Amelyik csapat ezt nem teljesíti, a vetélkedőből kiesik.


I. Projektfeladat:
A csapatok egy kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos feladatot (projektet) oldanak meg. 

II. KRESZ feladatok/tesztek:
A csapatoknak a megoldandó projektfeladaton kívül 20 kérdésből álló tesztfeladatot is teljesíteni kell.

Felkészüléshez felhasználható: a  www.megnovok.hu weboldalon folyamatosan egyéb feladatok is megjelennek.  Ezek révén mind a csapatok, mind a koordináló pedagógusok tippeket kaphatnak a feladatok megoldásához, illetve az írások érdekes olvasnivalóval is szolgálnak. Jelentkezni lehet a http://www.megnovok.hu/jelentkezes  oldalon.

A verseny menete:

1. forduló:  Projektfeladat.  Ideje: 2018. március 26-ig.
Ilyen volt az elmúlt években: http://regi.megnovok.hu/bicaj_projekt    

Helyszín: Minden csapat a saját iskolájában.

A csapatok egy kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos feladatot (projektet) oldanak meg. A feladat megoldásával a verseny pontszámainak maximálisan 50 %-a érhető el.
A projektfeladat beküldési határideje (elektronikus úton): 2018. március 31.


2. forduló: KRESZ feladatok/tesztek.  Ideje: 2018. április 25. 14:00 óra.

Helyszín: Minden csapat a saját iskolájában.  

A csapatoknak a megoldandó projektfeladaton kívül 20 kérdésből álló tesztfeladatok is teljesíteni kell.

 


A versenyfeladatok megoldásait a versenybizottság értékeli javítási útmutató alapján, és meghatározza a döntőbe jutás ponthatárát. A versenybizottság a két forduló pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül, szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó csapatokat.

Értesítés e-mailben.


Országos Döntő.

              Ideje: 2018. június 05- 06. Helye: Nyíregyháza – Sóstógyógyfürdő.

Döntő:
A verseny végeredményét a döntőben elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a döntőben elért KRESZ elméleti eredmény, további pontazonosság esetén az ügyességi verseny eredménye határozza meg a helyezést.
A részeredmények közzétételének módja: folyamatosan a helyszínen.

Díjazás: Minden döntőn résztvevő csapatnak és felkészítő tanárának emléklapot küldünk.

Az országos döntőn első három helyezést elérő csapat - beleértve a kísérő pedagógust is - tárgyjutalmat kap.


Az első helyezett csapat vándorserleget nyer, melyet három egymást követő évben megnyerve tarthat meg, ellenkező esetben a következő évi versenyre vissza kell hoznia illetve el kell küldenie.


Minden, az országos döntőn részt vevő csapattag és felkészítő tanára az MBB-től hasznos ajándékcsomagot kap. Külön díjat kapnak a legjobb határon túli csapatok és tanáraik. Lehetőségeink függvényében a díjazottak köre bővülhet!

A versenyzők részére az MBB üdítőt, illetve pogácsát, csokoládét, szendvicset, a kísérők részére pluszban kávét biztosít a verseny folyamán.

Lehetőséget biztosítunk egyéb körülmények figyelembe vételével a gépjárművel érkező csapatok részére üzemanyag támogatás igénybevételére.

(Saját gépjárművel, saját költségből történő utazás esetén 100 kilométeres körzetből érkezők részére várhatóan 10.000, azon túlról érkezők részére 20.000 ft. értékben)

A versenyzők, kísérők szállását és teljes ellátását a Kis Vakond Tanodája biztosítja.

 

Üdvözlettel:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság  Baleset-megelőzési Bizottsága;
Míg megnövök  Akkreditált Kiváló Tehetségpont   - Kis Vakond Tanodája