4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 4-6.

Központi Telefonszám: +36 42 78 37 36

Logikaszinó 2.

LOGIKASZINÓ-2. - Kompetenciafejlesztés a sikeres élethez

 

Fő fejlesztési feladatok:

  • Énkép, önismeret
  • A tanulás tanítása
  • Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
  • Európai azonosságtudat-egyetemes kultúra
  • Hon- és népismeret
  • Testi és lelki egészség
  • Környezettudatosságra nevelés
  • Felkészülés a felnõtt lét szerepeire
  • Gazdasági nevelés