4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 4-6.

Központi Telefonszám: +36 42 78 37 36

Tehetségpont

Magyar Tehetségsegítõ Szervezetek Szövetsége

 

A Tehetségpont akkreditáció eredményérõl: 
 


 
A nagyításhoz kattints ide... 

 
A nagyításhoz kattints ide...

 

TÁMOP 3.2.3. és TÁMOP- 3.4.4. Pályázat

 

Magyar Tehetségsegítõ Szervezetek Szövetsége 

 

Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítõ Program 

 


TÁMOP 3.2.3. - Bursza weboldal --- TÁMOP 3.4.4. - Logikaszinó weboldal 

 

A 2010. Nyári táborban készült képek ide kattintva érhetõek el. 

Üdvözlettel: a Míg Megnövök Alapítvány munkatársai

 

Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan

 

Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan 

A Takarítási Világnap nem kötõdik egyetlen konkrét dátumhoz sem, minden évben egy szeptember 20-a körüli hétvégén ünneplik. A hagyomány Ausztráliából indult. Magyarországon az erdõtakarítási és szemétgyûjtési akciókat szerveznek. 

Bõvebben a word dokumentumban, Takarítási Világnap címmel! 

Takarítási Világnap

 

Hogyan épül föl egy projekt?

A projekt az alábbi szakaszokból áll: 
témaválasztás, 
tervkészítés, 
adatgyûjtés, 
a téma feldolgozása, 
a termék, produktum összeállítása, 
a projekt értékelése, 
a termék, produktum bemutatása. 
A témaválasztás Olyan, amely a szûken vett tananyaghoz, a tankönyvekben szereplõ ismeretekhez kapcsolódik; olyan, amely részben köthetõ a tantervhez, és olyan is, amely nem. 

Az adatgyûjtés történhet az iskolában és az iskola falain kívül is. Az a szerencsés, ha a projektmunka kapcsán a gyerekek eddig ismeretlen helyeket keresnek fel és találnak meg. 

A téma feldolgozása akár a hagyományos órakeretben, akár az iskola idõkeretén túl. A projekt lényeges eleme az iskola elzárt világából való kitörés, 
A termék, a produktum összeállítása A részt vevõk itt léphetnek ki a nyilvánossága elé, megmutathatják munkájukat . 

A produktum bemutatásával kezdõdik a projektmunka értékelõ fázisa, ahol fontos önértékelés, egymás munkájának pozitív szemléletû mérése, szükség esetén a produktum korrigálása. közös értékelésnek van gyakorlata. 
A projekt módszer jellemzõi 
Kollektív, mert sok gyerek sokféle megközelítésébõl, tapasztalatából, tehetségébõl születik meg az eredmény. 
Egyéni,mert mindenki a saját érdeklõdése, tempója, tehetsége szerint vesz benne részt. 

Projektmódszer

Projektmódszer

Harsányi István: Tehetségvédelem

Harsányi István: Tehetségvédelem
11 parancsolat tanároknak

11 parancsolat tanároknak
A tehetséges tanulókkal való bánásmód 10 pontja

A tehetséges tanulókkal való bánásmód 10 pontja
Varga Tamás: Imre

Varga Tamás: Imre