4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 4-6.

Központi Telefonszám: +36 42 78 37 36

TÁMOP

TÁMOP 3.2.3. - Bursza
Kompetencia alapú oktatást támogató, képességfejlesztő, demokratikus és közösségi programok
a Nyírség  tehetséges és/vagy hátrányos helyzetű gyermekei számára

Kódszám: TÁMOP 3.2.3-08/2-2009-0002

 

TÁMOP 3.4.4. - Logikaszinó
Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program

Kódszám: TÁMOP- 3.4.4./B-08/1-2009-0002

 

LOGIKASZINÓ-2. - Kompetenciafejlesztés a sikeres élethez

 

Fő fejlesztési feladatok:

  • Énkép, önismeret
  • A tanulás tanítása
  • Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
  • Európai azonosságtudat-egyetemes kultúra
  • Hon- és népismeret
  • Testi és lelki egészség
  • Környezettudatosságra nevelés
  • Felkészülés a felnõtt lét szerepeire
  • Gazdasági nevelés